Meblex sp. z o.o. 2012 - Wszelkie prawa zastrzezone

MEBLEX Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, adres: 62-800 Kalisz ul. Zachodnia 6-10, zarejestrowana Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144964 o kapitale zakładowym 3.116.500,00  PLN (NIP: 947-11- 32- 214  REGON: 471346742)